Història empresa Cissa, Constructora i Immobiliària de Solsona.

CISSA TÉ LA CORRESPONENT CLASSIFICACIÓ INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME COM A CONTRACTISTA D'OBRES PÚBLIQUES DEL GOVERN ESPANYOL DES DE 1978.

 

 

HISTÒRIA

Constructora i Immobiliària de Solsona, SA(CISSA), és una empresa de mida mitjana fundada el 1972. Amb una plantilla d'unes 40 persones, que es va implantar per primera vegada a la comarca del Solsonès. En l'àmbit local, es tracta d'una empresa de renom dins del seu sector des del principi, així com a tot Catalunya, després d'un procés d'expansió.

CISSA està especialitzada en obres de construcció, ja sigui de nova construcció de tota classe d'edificis o rehabilitació, treballs de manteniment, etc. incloent obres d'urbanització vinculats a la construcció d'edificis i obres civils urbanes.

CISSA té la corresponent classificació industrial Internacional Uniforme com a contractista d'obres públiques del Govern espanyl des de 1978, així com la classificació com a contractista d'obres públiques del Govern català des de 2004.