Obra Nova empresa Cissa, Constructora i Immobiliària de Solsona.

CISSA TÉ LA CORRESPONENT CLASSIFICACIÓ INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME COM A CONTRACTISTA D'OBRES PÚBLIQUES DEL GOVERN ESPANYOL DES DE 1978.

 

OBRA NOVA

CISSA des dels seus inicis i entre les obres que realitza, fa un gran treball i de qualitat amb l'Obra Nova. Ha construït des de obra residencial amb promocions propies, obra per protecció oficial per organismes públics com obra no residencial amb escoles, centres sanitaris, instal·lacions esportives,... 

OBRES

Promoció de Proens per la constru

Construcció de la Llar d'Infants

Construcció de l'edifici plurifam

Construcció de Edifici Plurifamil

El nou centre substitueix l’antic

Reforma i ampliació del Parc de Bombers de Pineda de Mar

Pàgines