Obra Nova empresa Cissa, Constructora i Immobiliària de Solsona.

CISSA TÉ LA CORRESPONENT CLASSIFICACIÓ INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME COM A CONTRACTISTA D'OBRES PÚBLIQUES DEL GOVERN ESPANYOL DES DE 1978.

 

ARAOS Edifici Plurifamiliar

Construcció de Edifici Plurifamiliar d'Obra nova a Araos.

DADES TÈCNIQUES
Promotor: 
Proens
Any execució: 
2007