Obra Nova empresa Cissa, Constructora i Immobiliària de Solsona.

CISSA TÉ LA CORRESPONENT CLASSIFICACIÓ INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME COM A CONTRACTISTA D'OBRES PÚBLIQUES DEL GOVERN ESPANYOL DES DE 1978.

 

ESTERRI D'ÀNEU Construcció de dos edificis plurifamiliars

Construcció de dos edificis plurifamiliars a Esterri d'Àneu, promoció de PROENS.

DADES TÈCNIQUES
Promotor: 
Proens
Any execució: 
2003