Obra Nova empresa Cissa, Constructora i Immobiliària de Solsona.

CISSA TÉ LA CORRESPONENT CLASSIFICACIÓ INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME COM A CONTRACTISTA D'OBRES PÚBLIQUES DEL GOVERN ESPANYOL DES DE 1978.

 

FINALITZADES

Promoció de Proens per la construcció d'habita

Construcció de l'edifici Muntanya, una constru

Construcció de dos edificis plurifamiliars a E

Construcció de la Llar d'Infants de Sant Llore

Construcció de l'edifici plurifamiliar Borda d

Construcció de Edifici Plurifamiliar d'Obra no

El nou centre substitueix l’antic i dóna serve

PINEDA DE MAR - Reforma i ampliació de

Pàgines