Obra Nova empresa Cissa, Constructora i Immobiliària de Solsona.

CISSA TÉ LA CORRESPONENT CLASSIFICACIÓ INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME COM A CONTRACTISTA D'OBRES PÚBLIQUES DEL GOVERN ESPANYOL DES DE 1978.

 

CASTELLBÒ Col·legiata

Col·legiata de Santa Maria, element fonamental del patrimoni arquitectònic de l’Alt Urgell.

Data del 1436, però tant el cos de l'absis com les dues absidioles laterals semblen ser anteriors. El conjunt és bàsicament gòtic, encara que poc evolucionat, tal com s'evidencia a la portada i l'òcul, que són els elements més singulars de la seva façana.
Atès el mal estat en què es trobava l’edifici, la restauració es va programar en diferents fases per aturar la ruïna imminent. CISSA va actuar en la darrera fase, la quarta, consolidant l'absis de la nau central i actuant a la façana principal (de migdia) i a l’interior.
 

DADES TÈCNIQUES
Promotor: 
Incasol
Any execució: 
2008