Obra Nova empresa Cissa, Constructora i Immobiliària de Solsona.

CISSA TÉ LA CORRESPONENT CLASSIFICACIÓ INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME COM A CONTRACTISTA D'OBRES PÚBLIQUES DEL GOVERN ESPANYOL DES DE 1978.

 

PALAFOLLS Biblioteca

 

La biblioteca se situa al Parc de les Esplanes. Ocupa una superfície de 623 metres quadrats, distribuïts en una sola planta. Va ser projectada per a una població d'uns 8.000 habitants. L'edifici es va concebre enfonsant un metre sota terra per assimilar-se al perfil de les muntanyes que hi ha al horitzó. La proposta busco l'obertura cap a un petit parc i es fragment "com es talla un pa a rodanxes". D'aquesta manera, les restes de l'espai fracturat es van projectar a l'exterior a través de línies que obren la biblioteca al parc de forma controlada. La gran preocupació per la forma de relacionar-se amb l'exterior, es percep en la manera que el mur extern (format per plecs i embocadures), es representa més com un generador d'espais ambigus que com una simple frontera.

DADES TÈCNIQUES
Promotor: 
Ajuntament de Palafolls
Arquitecte: 
Enric Miralles
Any execució: 
2004