Obra Nova empresa Cissa, Constructora i Immobiliària de Solsona.

CISSA TÉ LA CORRESPONENT CLASSIFICACIÓ INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME COM A CONTRACTISTA D'OBRES PÚBLIQUES DEL GOVERN ESPANYOL DES DE 1978.

 

CONSTRUCCIÓ RESIDENCIAL

Promoció de Proens per la construcció d'habita

Construcció de l'edifici Muntanya, una constru

Construcció de dos edificis plurifamiliars a E

Construcció de l'edifici plurifamiliar Borda d

Construcció de Edifici Plurifamiliar d'Obra no

Obra d'habitatge social promoguda per INCASOL

Construcció de 24 habitatges socials a La Seu

Construcció de 40 habitatges de protecció ofic