Obra Nova empresa Cissa, Constructora i Immobiliària de Solsona.

CISSA TÉ LA CORRESPONENT CLASSIFICACIÓ INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME COM A CONTRACTISTA D'OBRES PÚBLIQUES DEL GOVERN ESPANYOL DES DE 1978.

 

SORT Construcció edifici Muntanya d'habitatges plurifamiliars

Construcció de l'edifici Muntanya, una construcció promoguda per Proens a Sort d'habitatges plurifamiliars.

DADES TÈCNIQUES
Promotor: 
Proens
Any execució: 
2004