Obra Nova empresa Cissa, Constructora i Immobiliària de Solsona.

CISSA TÉ LA CORRESPONENT CLASSIFICACIÓ INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME COM A CONTRACTISTA D'OBRES PÚBLIQUES DEL GOVERN ESPANYOL DES DE 1978.

 

SORT Construcció Edifici Plurifamiliar Cap d'Arquer

Construcció Cap d'Arquer. Edifici plurifamiliar.

DADES TÈCNIQUES
Promotor: 
Proens
Any execució: 
2006