Obra Nova empresa Cissa, Constructora i Immobiliària de Solsona.

CISSA TÉ LA CORRESPONENT CLASSIFICACIÓ INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME COM A CONTRACTISTA D'OBRES PÚBLIQUES DEL GOVERN ESPANYOL DES DE 1978.

 

OBRA NOVA

CISSA des dels seus inicis i entre les obres que realitza, fa un gran treball i de qualitat amb l'Obra Nova. Ha construït des de obra residencial amb promocions propies, obra per protecció oficial per organismes públics com obra no residencial amb escoles, centres sanitaris, instal·lacions esportives,... 

OBRES

Obra d'habitatge social promoguda

Construcció del nou centre d'aten

Construcció de l'IES Rocagrossa d

Construcció de 24 habitatges soci

Nova construcció de 4979 m2.

Construcció efectuada per CISSA,

Construcció del Casal de la gent

Construcció de 40 habitatges de p

Construcció de l'IES Sa Palomera

Pàgines