CISSA TÉ LA CORRESPONENT CLASSIFICACIÓ INDUSTRIAL UNIFORME COM A CONTRACTISTA D'OBRES PÚBLIQUES DEL GOVERN ESPANYOL DES DE 1978.

 

 

AMER Parc de bombers

Reforma i ampliació del parc de bombers d'Amer. El parc rehabilitat per CISSA, Constructora immobiliaria de Solsona disposa de més de 500m2 d'instal·lacions interiors.

DADES TÈCNIQUES
Promotor: 
Gisa
Any execució: 
2009