CISSA TÉ LA CORRESPONENT CLASSIFICACIÓ INDUSTRIAL UNIFORME COM A CONTRACTISTA D'OBRES PÚBLIQUES DEL GOVERN ESPANYOL DES DE 1978.

 

 

GELIDA Castell

 

La Guerra Civil, el 1936, i una indiferència generalitzada en els anys que segueixen a la destrucció de l'església, porta a un estat de ruina tot el conjunt del castell. Des de l'any 1971 fins el 1985 s'aposta per la recuperació de l'edifici de l'església. És així doncs un procés llarg i lent, però que avui fa que es pugui disposar d'un espai apte pels actes litúrgics i per la celebració d'activitats culturals.A partir del 1983 es comença a projectar una restauració més àmplia de totes les edificacions de la fortificació.L'any 2006 es procegueix amb l'empresa CISSA, per petició de Incasol, a la consolidació de les restes arqueologiques i als accessos al castell.

DADES TÈCNIQUES
Promotor: 
Incasol
Any execució: 
2006