CISSA TÉ LA CORRESPONENT CLASSIFICACIÓ INDUSTRIAL UNIFORME COM A CONTRACTISTA D'OBRES PÚBLIQUES DEL GOVERN ESPANYOL DES DE 1978.

 

 

LA QUAR Monestir St.Pere de la Portella

Restauració encarregada per el Departament de Cultura per la rehabilitació i acondicionament del Monestir de Sant Pere de la Portella de Quar.

DADES TÈCNIQUES
Promotor: 
Departament de Cultura
Any execució: 
2007