CISSA TÉ LA CORRESPONENT CLASSIFICACIÓ INDUSTRIAL UNIFORME COM A CONTRACTISTA D'OBRES PÚBLIQUES DEL GOVERN ESPANYOL DES DE 1978.

 

 

LA SEU D'URGELL Capella de la Immaculada

Rehabilitació i restauració de la Capella de la Immaculada a la Seu d'Urgell. La obres de rehabilitació es van dur a terme en dues fases durant els anys 2008 i 2010.

A la capella, a més d'adequar-la com auditori i com a aula magna i sala de conferències, s'hi han remodelat també els adjacents per a serveis complementaris. D'aquesta manera s'ha dotat el centre cultural Les Monges amb una gran sala d'exposicions i altres activitats artístiques, annexa a la capella, anomenada 'la Cuina'.

Les obres també han consistit en l'acondiciament de les cobertes, les façanes i la fusteria de l'edifici, així com el sistema de calefacció. Cal remarcar també que la Capella de la Immaculada disposa també d'un equipament audiovisual que ha comptat amb la col·laboració econòmica del Departament de Cultura de la Generalitat i del Ministerio de Cultura de l'Estat.

DADES TÈCNIQUES
Promotor: 
Incasol
Arquitecte: 
Ricard Lobo
Any execució: 
2010