CISSA TÉ LA CORRESPONENT CLASSIFICACIÓ INDUSTRIAL UNIFORME COM A CONTRACTISTA D'OBRES PÚBLIQUES DEL GOVERN ESPANYOL DES DE 1978.

 

 

OLP Campanar

Rehabilitació campanar d'Olp (Pallars Sobirà)

  L’Associació de Veïns d’Olp amb el suport decidit de l’Ajuntament de Sort, decideix de recuperar i posar en valor el patrimoni cultural i religiós de la comarca, recuperant l’antic campanar de l’Església de la Mare de Déu de la Purificació, d’estil barroc. El campanar original havia estat enderrocat a mitjans dels anys 70 del segle passat en descobrir-se esquerdes que amenaçaven la seva estabilitat, motiu pel qual, atès que en aquell moment no hi havia recursos per reparar-lo, es va decidir retallar-lo a la meitat. Després d’anys d’estudiar les solucions tècniques més adequades per afrontar aquesta tasca, i mentre l’Associació de Veïns d’Olp posava en marxa diferents iniciatives per a recaptar diners amb aquesta finalitat, com ara la venda de loteria, es va redactar finalment un projecte tècnic per a la reconstrucció de l’antic campanar i restauració de la coberta de l’Església de Sta. Maria de la Purificació d’Olp, , que l’Ajuntament de Sort va adjudicar, en data 28 de maig de 2008, a l’empresa Cissa, actuació que es va execytar durant l’anualitat 2009.

DADES TÈCNIQUES
Promotor: 
Ajuntament de Sort
Any execució: 
2008